Energieffektivitet & Hållbarhet

We're On It!

2014 utmärktes Solar Gard med ett EPD–certifikat (Environmental Product Declaration) av UL Environment för 41 av sina fastighetsfilmer.

EPD baseras på produkternas inverkan på miljön under hela sin livscykel (”vaggan-till-graven-analys”).

Solar Gards produkter uppfyller dessa ISO-produktkrav. Resultaten är verifierade av tredje part enligt ISO-standarderna ISO 14044 och ISO 14025. Det kan liknas vid etiketterna på matvaruprodukter som visar produktens innehåll samt dess miljöpåverkan.

UL EPD certifieringsmärkningen visar på att UL oberoende har bedömt och certifierat tillverkarens miljöpåverkan i sin EPD.

Solar Gards fönsterfilmer reflekterar bort en stor del av solens energistrålning, medan den samtidigt absorberar en annan dela av energin. Resultatet blir att solstrålningen som tränger igenom filmens olika lager minskar kraftigt. Olika filmer reducerar olika mycket solenergi, fråga oss gärna vilken film som passar bäst för ditt projekt.

Endast ett par graders temperaturskillnad kan minska din energikostnad med upp till 30%, det ser termodynamikens lagar till om. Det krävs enormt mycket energi för att minska på solens värmeinstrålning i ett rum med en klimatanläggning.

Under sommarens varmaste dagar, när solen står som högst, kan en solskyddsfilm avsevärt minska behovet av kylning i en byggnad.

Utöver energibesparingar, kan Solar Gards filmer öka den termiska komforten, det vill säga förbättra inomhusklimatet, reducera överljus och bländning och samtidigt blockera 99% av den skadliga UV-strålningen, som bland annat bleker interiörer, kan ge förtidigt åldrad hud och i västa fall hudcancer. Solar Gards solfilmer är godkända och rekommenderas av Skin Cancer Foundation.

LÄS MER

SOLAR GARD FÖNSTERFILM

En hållbar lösning för att öka
en byggnads energieffektivitet

Välj klimat-smart: Att installera en fönsterfilm ger 30 gånger mindre koldioxidutsläpp är om du byter ut hela fönster. Förutom att du sparar energi, bidrar du alltså till miljön då du väljer en koldioxid-negativ produkt som har en positiv global miljöpåverkan.

 

Byggnader är en av de största ”bovarna” vad gäller koldioxidutsläpp och många fastighetsägare och fastighetsansvariga undrar hur de kan minska sin negativa miljöpåverkan.

I de flesta fall där Solar Gards solenergifilmer installerats (eftermonterats) i byggnader på befintliga glas, är byggnaden koldioxidneutral inom redan en månad.

Solar Gards fönsterfilmer är både en kost- och koldioxideffektiv lösning som reducerar en byggnads miljöpåverkan och för en billigare peng än att byta till nya fönster eller energiglas.

KLIMATDEKLARATION

Ladda ner Solar Gards klimatdeklaration och se hela processen för att reducera vår påverkan på miljön.

SNABBA FAKTA:

  • Koldioxidkostnaden för en kvadratmeter av Solar Gards solskyddsfilm för fastigheter är mindre än 10 kg. Detta kan jämföras med ett lågenergifönster med trälister som ligger på cirka 444 kg per kvadratmeter .1
  • Under sin livslängd på cirka 15 år hindrar Solar Gards solskyddsfilmer cirka 100 gånger mer koldioxid från att släppas ut i atmosfären än vad som användes eller alstrades vid tillverkningen av filmen.
  • De 46 fastighetsfilmerna från Solar Gard som såldes 2010-2011  förhindrar att 2,2 miljoner ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären under deras livstid.

DETTA MOTSVARAR:

koldioxid som uppstår vid förbränningen av 836 miljoner lister bensin, eller

koldioxidminskningen  som 50 miljoner trädplantor ger när de får växa i 10 år.

Alla som skall fatta rätt beslut beträffande energieffektiva förbättringar för ett företags fastigheter och utrymmen, vet att detta är en utmaning. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att undersöka alternativen oavsett om målet är att sänka driftskostnaderna, minska koldioxidutsläppen eller att skapa en behagligare och mer produktiv inomhusmiljö.

En byggnads fönster utgör en av de bästa möjligheterna att få en riktigt god avkastning på ditt företags investering av energibesparande åtgärder. Solens energi tränger in genom fönstren vilket gör att värmen ackumuleras inomhus. Detta resulterar i värmetoppar där temperaturen kan stiga till obehagligt höga nivåer och ge ett ökat behov av luftkonditionering

Solar Gards solskyddsfilmer kan med sina bevisat värmereflekterande egenskaper hjälpa ditt företag att minska sin energiförbrukning med upp till 30% genom att ge en mer stabil inomhustemperatur. Detta minskar behovet av energislukande luftkonditionering, minimerar användningen av en klimatanläggning samt effektiviserar dess drift.

.