LEED POÄNG FÖR CERTIFIERING

Ledarskap inom energi och miljö

Tjäna LEED-poäng med Solar Gard

När du skall uppnå en LEED-certifiering genom U.S. Green Building Council (USGBC) kan Solar Gard fönsterfilm hjälpa dig att uppnå LEED-krediter. Fönsterfilmen är en beprövad energibesparande produkt. Solar Gard kan bidra inom fem kategorier för att uppfylla kriterierna för att tjäna LEED-poäng i ditt projekt.

Alla byggnader, nya som befintliga, som skall uppnå en LEED-certifiering, måste uppfylla EPA ENERGY STAR®-värdet på minst 60. För att kunna få poäng inom kategorin energiprestanda måste elkostnader och energianvändning tillhandahållas för att kunna få den bäst lämpade lösningen för en given byggnadstyp och funktion så att energibesparingsmålen kan uppfyllas enligt riktlinjerna för EPA ENERGY STAR.

Våra energibesparande fönsterfilmer kan hjälpa företag att uppnå viktiga LEED-poäng.

Mer info och detaljer finns i USGBC LEED för Existing Buildings Reference Guide, version 2.0, tillgänglig på USGBC hemsida.

Optimimera dina LEED poäng

Fönsterfilmern har många olika egenskaper och fördelar som kan ge flera möjligheter till LEED-certifiering. Även om vissa kategorier verkar motsäga varandra är det viktigt att se över hela uppsättningen möjligheter och ansöka om de områden som kommer att ge störst effekt för din byggnad. Solar Gard erbjuder en rad fönsterfilmer med varierande ljusgenomsläpp (från nästan transparenta till högreflekterande/spegeleffekt) och värmeavvisande egenskaper. Att analysera dina byggnads- och passagerares behov i samband med LEED-certifieringskraven hjälper dig att välja den bästa filmen eller uppsättningen filmer för din byggnad.

SÅ HÄR KAN SOLAR GARD BIDRA TILL LEED-POÄNG

1. Poäng för energiprestanda

Ett EPA ENERGY STAR-värd på minst 60 poäng krävs för certifiering och genom energisparfilmen kan du få upp till 10 LEED-krediter genom energieffektivitetsförbättringar (LEED E & A Credit # 1). Tabellen nedan visar LEED-poäng som kan tjäna på en befintlig byggnad baserat på ytterligare energieffektivitetsförbättringar. Fönsterfilm kan ge från en till fyra LEED-poäng inom energieffektiviseringar, beroende på miljö och val av film.

Informationsblad LEED Credits med Solar Gard (EN)

2. Poäng för minskning av ljusföroreningar

Ljusförorening, även kallad ”Light Trespass”, omfattas av kredit nr 7 under paragrafen ”Hållbara platser”. ”Light Trespassing” uppträder när belysning som används inom byggnaden är synlig på vissa nivåer i den omgivande externa miljön. För att kvalificera sig för denna LEED-kredit måste det mesta av det inre ljuset falla inom byggnaden. Luminositetsmätningar tas utomhus, med alla lampor av och igen med alla lampor på. En LEED-kredit uppnås om utomhusbelysningsnivån inte ökar mer än 10% än nivåerna med ”lamporna på”.

Installering av solskyddsfilm kan resultera i en lägre mängd synlig ljusöverföring (VLT: visuellt ljusgenomsläpp) genom fönstren. Fönsterfilmer har varierande grad av synlig ljusöverföring och filmer med lägre VLT-värden kan kraftigt minska ljusföroreningar från byggnaden. Vid val av fönsterfilm är det viktigt att beräkna det befintliga ljusförloppet och sedan beräkna vilket filmval som passar bäst för att kunna uppnå sitt mål. Exempel: Stainless Steel 50 kan reducera ljusutsläppen med upp till 50%.

3. Poäng för bländningsreduktion

Under miljökvalitetskategorin (EQ # 8.2) kan en kredit uppnås för att ”tillhandahålla funktioner för bländningskontroll för alla fönster där direkt solljusgenomsläpp skulle störa de dagliga aktiviteterna”. Detta är ett mål som fungerar i samband med ljusföroreningsbehovet i Sustainable Sites Credit 7 för ”light trespass”. Detta krav kan uppfyllas genom att man använder fönsterfilmer med en VLT (visuellt ljusgenomsläpp) som är tillräckligt låg för att möta kraven för bländning i en verksamhet.
Exempel: Stainless Steel 50, som även kan halvera ljusföroreningar, kommer att ha den extra fördelen att den även minskar bländningen. Denna film kan eliminera oönskad bländning på dataskärmar och upprätthålla en miljö utan överljus och bländning, vilket innebär att du kan lösa problemen med både ljusföroreningar och bländningsreducering – i en enda applikation!

4. Termisk komfort

Förbättring och underhåll av termisk komfort för LEED-kredit är ett alternativ enligt avsnitt EQ 7.1 i certifieringsprogrammet. Prestationsmätningarna är desamma som de för American Society of Heating, Cooling and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 55-2004. ASHRAE 55-2004 är en termisk komfortstandard som beskriver krav för att dokumentera ett utrymme som termiskt bekvämt för människor. Krediterna kan uppfyllas om de överensstämmer med dataloggningstemperaturer (# 7.6.2.2), där minst 80% av byggnaden måste bekvämt i byggnadsklimatet (# 7.6.2.1). Detta inkluderar att mildra ”lokal obehag” (# 5.2.4) och minska temperaturvariationer med tiden (# 5.2.5).

Solvärme överförs genom obehandlade fönster är ofta orsaken till lokalt obehag. Occupant klagomål om överdriven värme eller hotspots kan helt mildras genom att använda högpresterande, solavvisande fönsterfilmer (som refereras i avsnittet # 5.2.4). Solens kontrollfönsterfilm utmärker sig vid måttliga temperaturvariationer över tiden, vilket förbättrar värmekomforten kraftigt (som det hänvisas till i # 5.2.5).

5. Innovationspoäng

Det finns också en innovationsgrupp för upp till fyra extra LEED-krediter som du kan ansöka om genom att göra ett fall att en vald bygguppgradering, som för närvarande inte omfattas av LEED för befintliga byggnadsstandard, har förbättrat byggnadens miljö.

Det finns två sätt att fönsterfilm kan användas för att ansöka om innovationskrediter. Ett sätt är att ansöka om en kredit baserad på de miljöfördelar som tillhandahålls genom att blockera ultraviolett strålning genom solenergi kontroll fönsterfönster. Fönsterfilm blockerar 99% eller mer av skadliga UV A- och UVB-strålar, vilket bidrar till hudskador och hudcancer, och är den ledande faktorn som förorsakar blekning till interiörer. En andra behörig kredit kan uppnås om reduktion av färg kan tillämpas för att minska avfall eller förbättrade byggunderhåll, som anges i avsnittet Material och resurser i standarden.