Automotive Garanties

Beperkte garantie – Automotive

In het onwaarschijnlijke geval dat een Solar Gard folie die u aangekocht hebt slecht kleeft, bellen, kreuken, delaminering, demetallisering of schilfering vertoont (of – uitsluitend voor Ultra Performance, HP Quantum, Supreme en HP Supreme folies – overmatige, abnormale kleurveranderingen) of een ander defect veroorzaakt door productiefouten, zal Solar Gard de folie vervangen en de arbeidskosten vergoeden op voorwaarde dat deze vergoeding het bedrag van de oorspronkelijke factuur niet overschrijdt. In het kader van deze garantie omvat het oorspronkelijke factuurbedrag de prijs van de oorspronkelijke folie en de installatiekosten betaald op het ogenblik van de eerste installatie.

Bereik van de garantie

De garantieperiode begint op de datum waarop de oorspronkelijke folie aangebracht werd. Merk op: de transfer van een garantie verandert de duur van de garantieperiode. Onder geen enkele omstandigheid zal de transfergarantieperiode langer zijn dan vijf jaar vanaf de oorspronkelijke installatiedatum. Solar Gard (SGSG) zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade, uitgaven of kosten veroorzaakt of gedeeltelijk veroorzaakt door:

  • Onjuiste installatie van de folie, onjuiste folietoepassing, onjuist onderhoud of reiniging van de folie, misbruik van de folie of glasbreuk;
  • De kwaliteit van de installatie uitgevoerd door de onafhankelijke verdeler van glasfolie;
  • Niet-automobiel toepassingen en niet-conform gebruik van de folies; en
  • Alle andere handelingen, gebeurtenissen, defecten, fouten of schade, die geen verband houden met de productie van SGSG glasfolies.

Beperkte levenslange, 5-jarige en overdraagbare garantie is uitsluitend van toepassing op installaties die plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada en een aantal geselecteerde landen. Raadpleeg de garantiedocumenten van uw Solar Gard glasfolie voor meer informatie.

Solar Gard is niet verantwoordelijk voor de installatie van autoglasfolies, al dan niet in overeenstemming met de wetten in uw staat of in een andere staat of een ander land waar het voertuig eventueel gebruikt wordt. U moet dan ook zelf nagaan of de glasfolie geïnstalleerd wordt in overeenstemming met deze wetten.

Elke eindklant dient een garantieformulier te ontvangen voor de geïnstalleerde glasfolie.
Via onderstaande links kunt u voorbeelden van de documenten downloaden.