Solar Gard - We're On It

Varför Solar Gard?

GARANTIERNA

Solar Gard har industriledande produktgarantier och vårt serviceteam hanterar garantiärenden snabbt och effektivt.

FÄRGSTABILITET

Solar Gard erbjuder högkvalitativa filmer som försäkrar att filmen färgstabilitet håller under hela garantitiden.

KLARHET

En films klarhet är inte bara viktig i fråga om utseende på filmen, det är även viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Undermålig fönsterfilm kan få problem med ”dimbildning” och försvåra sikten och även öka problem med bländning.

OÖVERTRÄFFAD VIDHÄFTNING

Solar Gards utomordentliga lim är en stor del av filmens optimala prestanda. Undermåliga lim kan orsaka att produkten släpper från ytan och i värst fall resultera i att filmen inte fäster.

KVALITETS- OCH PRESTANDATESTER

Solar Gards kvalitetsgaranti försäkrar att alla rulle filmar som lämnar fabriken håller samma färgton för perfekta resultat, oavsett vilken rulle film i serien man använder.

Solar Gard utför rigorösa prestandatester för att försäkra att våra produkter alltid presterar som förväntat i under olika förutsättningar.

OM SOLAR GARD

Solar Gard skyddar det som betyder mest för dig; din familj, ditt hem, din verksamhet och din bil. Solar Gard förbättrar livskvaliteten med produkter som skyddar, sparar och förnyar. Solar Gard har sitt huvudkontor i San Diego i Kalifornien och är branschledande vad gäller fastighets- och bilfönsterfilmer, solcellsprodukter och specialanpassade ytbeläggningar. Solar Gard är en avdelning av Saint-Gobain Performance Plastics, som i sin tur är ett dotterföretag till Saint-Gobain och världsledande inom marknaderna för hållbar livsmiljö och byggnadskonstruktion. Solar Gards fastighetsfilmer har bevisats vara koldioxidnegativa och minskar de globala växthusgasutsläppen. Solar Gards produkter säljs i mer än 90 länder under varumärkena Solar Gard®, Quantum® och Solar Gard Armorcoat®.

MED 350 ÅRS ERFARENHET I RYGGEN

Saint-Gobain finns i 64 länder, har cirka 190 000 anställda och är ett av världens 100 största företag. Som en av de världsledande verksamheterna inom livsmiljö utformar, tillverkar och distribuerar Saint-Gobain byggnadsmaterial som ger innovativa lösningar för att möta de ständigt ökande kraven vad gäller tillväxt, energibesparingar och miljöskydd. För mer information, besök www.saint-gobain.com.

FÖRENINGAR & MEDLEMSSKAP

HAR DU FRÅGOR?