Tack för att du besöker Saint-Gobain Solar Gard LLC:s (hädanefter kallat bara Solar Gard) webbplats. Vi tillhandahåller denna service på villkor som anges nedan. Genom att surfa på Solar Gards webbplats accepterar du dessa villkor.

Sekretesspolicy

Solar Gard strävar efter att värna ditt privatliv och att behandla alla personliga uppgifter du lämnar till oss med omsorg och respekt. Alla personuppgifter som samlas in från en besökare på denna webbplats enbart att användas för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi lagrar och använder den information du väljer att delge oss på vår webbplats för att behandla din förfrågan, skräddarsy framtida information, förbättra webbplatsen och kommunicera med dig på ett professionellt sätt.

Solar Gard kommer inte att sprida, sälja eller röja information som du lämnar till tredje part. Om du har frågor om sekretessen på Solar Gards webbplats kontakta oss

och formulera din fråga så utförligt du kan så kommer vi göra vårt bästa för att så fort som möjligt försöka hitta en lösning eller ett svar på din fråga.

Innehåll

Solar Gard gör alltid sitt bästa för att innehållet på denna sida ska vara korrekt och aktuellt, men kan inte garantera att så alltid är fallet. Solar Gard tar inget ansvar för för fel eller misstolkningar. Innehållet på denna sida kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Upphovsrätt

Allt material på denna webbplats inklusive text, grafik, logotyper, knappar, bilder, ljudfiler, hämtade filer och datasammanställningar tillhör Solar Gard och skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning. Obehörig hämtning av sidans innehåll (förutom särskilt utpekade pdf-filer och annat hämtbart material) är förbjudet och kan beivras enligt lag.

Varumärken

Solar Gard, Solar Gard®, Armorcoat®, Panorama®, Hilite®, ComputerCut®, Clearshield® och Quantum® är varumärken eller handelsnamn som tillhör Solar Gard. Dessa varumärken eller handelsnamn får inte användas i förbindelse med en produkt eller tjänst som inte är Solar Gards på ett sätt som kan skapa förvirring hos kunder eller som är nedsättande eller misskrediterande för Solar Gard. Alla andra varumärken som inte ägs av Solar Gard och som visas på denna webbplats är respektive ägares egendom.

Tillstånd och åtkomst

Solar Gard ger dig begränsat tillstånd att använda denna webbplats för personligt bruk men inte att förändra den eller använda delar av den, förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från Solar Gard. Återförsäljare av Solar Gard, Armorcoat®, Panorama och Clearshield har rätt att hämta vissa filer och formulär för sin affärsverksamhet, förutsatt att information om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsliga uppgifter inte raderas eller ändras. Att modifiera eller utnyttja materialet på denna webbplats av någon annan anledning inkräktar på Solar Gards lagstadgade rättigheter. Metataggar eller annan ”dold text” som använder Solar Gards namn får inte användas. Alla former av obehörig användning innebär ett förverkande av tillståndet från Solar Gard. Du är beviljad en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Solar Gards webbplats, så länge länken inte ger en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat vis stötande bild av Solar Gard, dess produkter eller tjänster.

Övrigt

Solar Gard garanterar bara de produkter företaget som tillverkar och tar inte på sig något ansvar för tjänster sålda av oberoende återförsäljare.

FRÅGOR?

Hör gärna av dig till oss!