WE ARE SAINT-GOBAIN SOLAR GARD

Vi bygger hållbarhet

Framsteg är inget som bara händer. Saint-Gobain Sweden arbetar hela tiden för att skapa innovativa och hållbara lösningar – för dig, för miljön, för framtiden.

Vi bygger hållbarhet. Från golv till tak. För nybyggnation och renovering. I alla steg i livscykeln och för en cirkulär ekonomi. Resultaten är vi stolta över.

Men vi nöjer oss inte – vi bygger vidare.

RESAN MOT BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

 

1/ General Datas (Locations, Figures, Global Company)

2/ A Saint Gobain Subsidiary ….. So a Saint Gobain quality!

3/ Leading, Globally Recognized Brands for Each Segment
High-quality, branded portfolio specially designed for automotive, transport, architectural and industrial applications

Brand Concept: Solar Gard improves daily life through comfort and protection. known as a well established brand with high-quality window films and paint protection films, and industry-leading service and support

Markets: Architectural, Automotive, Transport and Industrial (B2B)

Innovativa och cirkulära lösningar

Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Därför använder vi återvunna råvaror i allt större utsträckning, både i produkter och förpackningar. Våra lösningar bidrar till minskad energi- och resursförbrukning samt förbättrad komfort, prestanda och ergonomi för våra kunder. Dessutom hjälper vi till att ta tillvara på spill och överblivna material – som kan återvinnas till nya produkter. På så vis uppnår vi tillsammans våra klimatåtaganden och skapar cirkulära kretslopp.

Läs mer

Saint-Gobains Swedens färdplan mot hållbarhet

Saint-Gobain designs, produces and distributes materials and solutions for the well-being of each individual and the future of us all. These materials are found in our living spaces and our everyday lives: buildings, transportation, infrastructure, and in numerous industrial applications. They provide comfort, performance and safety as well as solutions to the challenges of sustainable construction, efficient resource management and climate change.

Or, browse our products

Beneficios inmediatos láminas Solarcheck They prevent personal damage resulting from glass fragmentation in the event of accidental or intentional breakage.
Beneficios inmediatos láminas Solarcheck They minimize the threat posed by broken glass and reduce the emergency of its replacement by not leaving parts open to weather or vandalism.
Beneficios inmediatos láminas Solarcheck They hinder and delay the intrusion.

PANORAMA:

our premium line of films

SAFETY:

protection against weather and intrusion

FEATURED PRODUCTS

RESOURCES

Ready to install?