173 sprängdåd i Sverige, 50% ökning sedan 2018!

 

VI KAN INTE FÖRHINDRA EN KATASTROF MEN VI KAN VARA FÖRBEREDDA!

S Ä K E R H E T S F I L M   K A N   S K Y D D A   L I V   O C H   E G E N D O M


EXPLOSIONSFILMEN FÖRSTÄRKER DINA BEFINTLIGA GLAS
Armorcoat® är en robust säkerhetsfilm med en kraftfull vidhäftning som håller glassplitter på plats vid bl. a. explosion.

→ Minskar risk för personskador och förstörelse av egendom
→ Förenklar sanering av sylvassa glasskärvor
→ Det starka limmet håller kvar glassplittret i filmen
→ Tryckvåg GSA klassificerad + EdgPro förankringssystem
→ Personskydd enligt klass 12600
→ Inbrottsskydd enligt klass EN356
→ Installeras på dina befintliga glas & fönster


Hur ser omvärlden på situationen i Sverige och hur ser statistiken ut idag?
SPECTATOR  Läs artikeln    SVT  Läs artikeln

Comments