”Tjuvens vanligaste väg in går genom ett fönster – 48 procent av alla inbrott sker via fönster!”

”Tjuvens vanligaste väg in går genom ett fönster – 48 procent av alla inbrott sker via fönster!”

UTAN VARDAGSBROTT –
INGET AVBROTT I ARBETET

KALLA FAKTA

Att som företagare drabbas av inbrott, stöld eller skadegörelse kan få stora konsekvenser för verksamheten. Det kan både bli dyrt och vara mentalt jobbigt.

Ett inbrott kan leda till att hela verksamheten ligger nere i flera dagar.”
Tjuvens vanligaste väg in går genom ett fönster – 48 procent av alla inbrott sker via fönster.
Bara genom att ha fönster med fungerande inbrottsskydd och se till att de är stängda när ingen är i rummet skulle många inbrott kunna undvikas.

Källa: IF

 

Bostadsinbrott
Under 2017 anmäldes omkring 22 600 bostadsinbrott – en ökning med tre procent jämfört med året innan.

Omständigheter kring bostadsinbrott
NTU 2015 visade att fler bostadsinbrott sker på vardagar (63 %) än på veckoslut och på helgdagar
(37 %), och det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (64 %) än nattetid (36 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (78 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (25 %) uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts. Andelen varierar över åren och ingen tydlig trend kan utläsas.

Källa: BRÅ 2018

 

Hur kan Solar Gard® Armorcoat®
skydda dig, dina nära och dina tillhörigheter? 

Solar Gard säkerhetsfilm

 De optiskt klara säkerhetsfilmerna i Solar Gard Armorcoat®-serien är transparenta och omöjliga att upptäcka på glas, vilket gör dem till ett perfekt eftermonterat skydd. Till skillnad från många andra filmer är de klara säkerhetsfilmerna i Armorcoat®-serien antireflexbehandlade och därför närmast osynliga på fönstret. Dina fönster bevarar sitt naturliga utseende dygnet runt. Ingen spegeleffekt eller synlig förändring av glasytan uppstår utan fönstrens naturliga egenskaper bevaras.

 Filmens flexibla lager av elastisk polyester, dess kraftiga lim, UV-blockerare och reptåliga ytskikt mildrar skadeverkningarna vid explosioner och besitter en enastående förmåga att stå emot slag och stötar – och de tjockare filmerna ger ännu bättre skydd. Dessa klara filmer håller inte bara glassplitter på plats, UV-reduktionen skyddar även dina varor och värdesaker mot blekning.

 Filmerna finns i olika tjocklekar, från 0,05 mm (2 mil) till 0,35 mm (14 mil).


Armorcoat® uppfyller dessa säkerhetsklasser:

 

Fråga oss även om våra kombinerade sol- och säkerhetsfilmer!

 

Fråga oss om Solar Gard® Armorcoat® säkerhetsfilmer, ring 0175-748 80!

Närmaste återförsäljare hittar du här >

Comments