VEILIGHEIDSCERTIFICATEN

Deze standaarden zijn bedoeld om de veiligheidskenmerken van het glas te bepalen die zijn ontworpen om verwondingen te beperken of te minimaliseren wanneer de beglazing door menselijk contact wordt gebroken. Solar Gard Armorcoat® veiligheidsfolies bleken bij tests op basis van deze standaarden de hoogste prestatieniveaus te halen. Solar Gard veiligheidfolie kan op bestaand  (float)glas of gehard glas worden aangebracht om aan de standaarden voor veiligheidsbeglazing te voldoen. Kies de combinatie van folie en glas die het best aan de eisen voldoet.

Solar Gard Armorcoat® 4 mil

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Armorcoat® 11 mil

Solar Gard Graffitigard™ 6 mil

Solar Gard Weathering

Deze testmethoden zijn bedoeld om de reactie van de beglazing en het beglazingsysteem op drukgolven te evalueren. Door middel van een prestatieniveau wordt de reactie van het glas beschreven op basis van de grootte van de luchtverplaatsing en de nabijheid van de ontploffing die de luchtverplaatsing veroorzaakt. Solar Gard Armorcoat® veiligheidsfolie werd volgens deze standaarden getest en toonde daarbij zijn vermogen aan om de waarschijnlijkheid van verwondingen ten gevolge van rondvliegend glas en puin te beperken. Kies de combinatie van folie en glas die het best aan de eisen voldoet.

Solar Gard Armorcoat® 4 mil

Solar Gard Armorcoat® 7 mil

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Armorcoat® 14 mil

Solar Gard Panorama 8 mil

Brandreactietests zijn bedoeld om na te gaan of een gebouw een brand voedt. De brandreactiecriteria waarmee daarbij rekening wordt gehouden, zijn onder meer de snelheid waarmee een vlam zich verspreidt, de ontvlambaarheid van de materialen wanneer ze aan warmte worden blootgesteld, de hoeveelheid warmte, rook, toxische gassen en/of vlammende druppels/deeltjes enz… Bouwmaterialen moeten vaak op basis van dit soort standaarden worden getest, zodat een duidelijk zicht ontstaat op de prestaties van die materialen wanneer ze aan warmte en vuur worden blootgesteld. Solar Gard Armorcoat® 8 mil veiligheidsfolie werd op basis van deze standaarden getest en bleek veilig bouwmateriaal te zijn, dat de verspreiding van het vuur niet in de hand werkt. (Opmerking: deze standaarden mogen niet met de standaarden op het vlak van vuurvastheid worden verward; deze laatste meten de duur dat producten tegen een brand bestand zijn.)

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Panorama 8 mil

Deze standaarden zijn bedoeld om de prestaties van schokbestendige materialen te testen wanneer ze worden blootgesteld aan een impact door een klein of een groot projectiel, gevolgd door cyclische drukveranderingen die hoge windsnelheden bij een zware storm simuleren. Deze beglazingsystemen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schade en binnendringend water tijdens zware weersomstandigheden. Een beglazingsysteem omvat de beglazing, het kader, het bevestigingssysteem en de dichtingen, tenzij het geteste product de volledige opening bedekt (bv. stormluiken). Solar Gard Armorcoat® 8 mil veiligheidsfolie werd op basis van deze standaarden getest op 4mm  glas met een chemisch bevestigingssysteem op standaard commerciële aluminium ramen.

(Opmerking: dit betekent niet dat de folie en het bevestigingssysteem een goedkeuringscode of aanvaardingsattest hebben. Deze goedkeuringen worden alleen toegekend aan volledige beglazingssystemen en niet aan producten die de prestaties van alleen de beglazing verbeteren.)

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Inbraakbeveiligingstests zijn bedoeld om de weerstand van bouwmaterialen (incl. beglazing) tegen inbraakpogingen te bepalen. Deze materialen worden blootgesteld aan verschillende krachten die door verschillende voorwerpen worden uitgeoefend – van kleine handgereedschappen tot elektrische gereedschappen. Bij deze tests wordt het prestatieniveau van het geteste materiaal bepaald op basis van de voorwerpen die worden gebruikt, het herhaalde aantal slagen en de tijd die nodig is om een resultaat te bereiken. Solar Gard Armorcoat® 14 mil veiligheidsfolie werd op basis van deze standaarden getest en bleek daarbij tegen bepaalde inbraakniveaus bestand te zijn.

Solar Gard Armorcoat® 14 mil

Momenteel zijn er geen codes vermelding van de prestaties beglazingen systemen beïnvloed door seismische gebeurtenissen . Er is het testen gedaan om te het meten van de prestaties van de beglazing tijdens deze evenementen en zij hoofdzakelijk bestaan uit ” racking ” de beglazing systemen en vervolgens het bepalen van de radioactieve neerslag van het glas . Uiteraard is de toepassing van Armorcoat® veiligheid film aanzienlijke vermindering van de neerslag door het breken van het glas . Het volgende rapport beschrijft een bepaalde set van tests en de prestaties van de films op pagina 72 .

HEB JE IDEE? WE ZIJN HIER OM HELPEN BIJ HET BEHEREN JE WERK