Sözlük

Bağlantı sistemleri, cam sisteminin pencere çerçevesine daha güçlü tutturulması için güvenlik filmi montajlarında kullanılır. Güvenlik filmi, camın iç yüzeyine monte edilir ve daha sonra ya mekanik olarak ya da “ıslak camlama” yöntemiyle pencere çerçevesine tutturulur. Bağlantı sisteminin gerekli olup olmamasını ve kullanılacak yöntem türünü, istenilen koruma düzeyi belirler.

Ürünün, patlama anında camı sağlam tutabilme ve böylece ölümcül cam parçalarını en aza indirme kabiliyetine istinaden Armorcoat güvenlik & emniyet cam filmi için kullanılan ortak isim.

Montaj esnasında kullanılan tüm yapıştırma solüsyonlarının filmin altından buharlaşması sırasında ve filmin yapışkanının maksimum yapışkanlık gücüne ulaşmasında geçen süre.

Solar cam filmi ve güvenlik amaçlı cam filmi montajları için yaygın bir yöntemdir. Cam filmi, cam levhanın ebatlarından biraz daha geniş olacak şekilde önceden kesilir, daha sonra cam kenarının 1/8 inç yanından kesilir.

Bazı filmlerin dış kısmı daha yansıtıcı veya parlaktır (bu solar ısı engelleme özelliğini artırır) ve iç kısmı daha az yansıtıcıdır (gece yapay ışıklandırmanın içerden yansımasını azaltır).

Yüzeyin yayılan enerjiyi emme veya yansıtma özelliğinin ölçülmesidir. Yayınırlık oranı ne kadar düşük olursa ısı kaybı bakımından cam sisteminin izolasyon özelliği o kadar iyi olur. Filmli pencereler için yayınırlık, odaya geri yansıtılan ısıyı ifade eder. Film performans verilerinin değerlendirilmesinde, iç ısı kaybını en aza indirmek için düşük yayınırlık oranları tercih edilir.

Bir binadaki pencere ve kapıların düzeni, orantılanması ve tasarımı.

Armorcoat güvenlik & emniyet camı filmi için kullanılan ortak isim; bu camların temel avantajı olan, kırılma durumunda camları bir arada tutma özelliğine istinaden kullanılır.

Camı veya panelleri pencere çerçevesine monte etme sürecidir.
İnsan gözüyle görülemeyen, yalnızca ısı olarak hissedilen ve birçok nesne tarafından kolayca emilebilen ışınlardır. Bu nesnelerin sıcaklıklarının yükselmesine neden olur.

Güneşten gelen kızılötesi ışıklar, pencereden ısı geçişini sağlayan solar spektrumun yalnızca bir kısmıdır. IR Engellemenin, ne kadar enerjinin binanıza girmesini engelleyeceğinin gerçek göstergesi olan TSER (toplam güneş enerjisi engelleme) ile karıştırılmaması önemlidir.

Düşük-Yayınırlık, bir diğer deyişle Düşük-E, cam veya cam filmi üzerinde bulunan bir kaplamadır ve cam filmi aracılığıyla ısı kaybını azaltır. Yayınırlık oranı düşük olması, cam sisteminin izolasyon özelliğinin ısı kaybı açısından daha iyi olduğunu gösterir. Solar Gard Silver Ag 25, mükemmel bir düşük-yayınırlıklı filmdir.

Metallerin şeffaf ve polyester film üzerine düz bir tabaka olarak işlenmesi sürecidir. Değişiklik gösteren müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için farklı ton ve performans kapasiteleri sağlayan farklı metaller vardır.

Bu yöntem, yaklaşık 0,2 milimetrelik (8 millik) veya daha kalın olan güvenlik filminin metal lif sistemi ile pencere çerçevesine daha iyi tutturulması için kullanılır. Güvenlik filmi pencere çerçevesinin yaklaşık 2,5 cm kadar üzerine denk gelecek şekilde cama monte edilir. Bir metal lif sistemi, filmin çerçeveyle örtüşen kısmının üzerine yerleştirilir ve mevcut pencere çerçevesinin içine vidalanır; böylece cam filmi çerçeveye sıkıca tutturulmuş olur. İhtiyaç duyulan cam tutturma türüne bağlı olarak, mekanik sistem tek taraflı (üst), iki taraflı veya dört taraflı montajla tutturulabilir.

Bir inçin 1/1000’ine denk gelen uzunluk birimi (.001 inç). Filmlerin kalınlığını ifade etmekte kullanılır. 1 MIL = 25 mikron.

DuPont tarafından üretilen polyester filmin marka adıdır. Mylar, camı tutma, dağılmazlık, dağılmaya karşı dayanıklı, parça tutma ve patlamaya karşı hafifletme ifadeleri, Armorcoat güvenlik ve emniyet cam filmine yönelik ortak ifadelerdir.

Film ve cam arasında mekanik bir bağ oluşması için basıncı kullanan film montaj yapıştırıcısıdır; kurulum esnasında filmi cama yapıştırır. Basınca duyarlı yapıştırıcı, yapış yapıştır. Tüm otomotiv cam filmleri ve güvenlik amaçlı cam filmleri, PSA içerir.

Bir cam sisteminden geçen güneş ısısı kazanımının, aynı koşullar altında, pencerenin şeffaf, gölgelendirmesiz çift camdan yapılmış olması durumunda gerçekleşecek olan güneş ısısı kazanımı oranı. SC sayısı ne kadar düşükse cam sisteminin solar kontrol verimliliği o kadar iyidir.

Cam sistemi tarafından soğurulan güneş enerjisi (görünür, kızılötesi ve ultraviyole) miktarıdır ve yüzdelik olarak ifade edilir. Güneş ışığı cama vurduğunda güneş enerjisi ya cam aracılığıyla iletilir, ya cam tarafından soğurulur ya da camdan geri yansır. Camın ve kullanılan filmin türü, değişiklik gösteren soğurma sonuçlarına neden olur; yüzdelik olarak ifade edilen bu miktarlar, cam ve filmin tuttuğu güneş enerjisi miktarlarıdır. Üreticinin film-cam montajı tavsiyelerini her zaman dikkate alınız.

Görünür ışık (parıltı), kızılötesi radyasyon (ısı) ve ultraviyole radyasyon (solma ve sağlık tehlikeleri) ile ifade edilen, güneşten gelen enerji. Her bir enerji biçimi dalga boyu ile ayırt edilir.

Bir binaya doğrudan iletilen veya soğurulan ve yeniden yayılan güneş enerjisinin oranıdır. SHGC ne kadar düşük olursa filmin güneş kontrolü özellikleri o kadar iyi olur.

Cam sistemi tarafından yansıtılan güneş enerjisi (görünür, kızılötesi ve ultraviyole) miktarıdır; yüzdelik olarak ifade edilir. Güneş ışığı cama çarptığında güneş enerjisi ya cam aracılığıyla iletilir, ya cam tarafından soğurulur, ya da camdan geri yansır. Camın ve kullanılan filmin türü değişkenlik gösteren yansıtırlık sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olur; yüzdelik olarak ifade edilen bu miktar cam ve filmin engellediği güneş enerjisi miktarıdır. Maksimum ısı engelleme özelliği için güneş enerjisi yansıtırlık derecesi yüksek olan filmlere bakınız. Üreticinin film-cam montajı tavsiyelerini her zaman dikkate alınız.

Bir cam sisteminden geçen güneş enerjisi (görünür, kızılötesi ve ultraviyole) miktarı; yüzdelik olarak ifade edilir. Güneş ışığı cama çarptığında güneş enerjisi ya cam aracılığıyla iletilir, ya cam tarafından soğurulur, ya da camdan geri yansır. Camın ve kullanılan filmin türü değişkenlik gösteren geçirgenlik sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olur – yüzdelik olarak ifade edilen bu miktar cam ve filmden geçen güneş enerjisi miktarıdır. Üreticinin film-cam montajı tavsiyelerini her zaman dikkate alınız.

Gümüş, paslanmaz çelik, bakır, altın, titanyum ve krom gibi metal parçacıklarını polyester film üzerine yerleştirme sürecidir. Rulo halindeki filmler açılır ve hedef materyallerin üzerine geçirilir; iyon bombardımanı aracılığıyla atomlar filmin yüzeyi üzerine dengeli bir şekilde yerleştirilir. Bu, kalıcı renk ve mükemmel solar performans temin eder. SGSG, endüstride cam filmine püskürtmeli kaplama uygulama konusunda ilktir.

Cam filminin görünür ışık, kızılötesi radyasyon ve ultraviyole ışık biçiminde olan güneş enerjisini engelleyebilme özelliğinin ölçümüdür. TSER numarası ne kadar yüksek olursa camdan çevrilen güneş enerjisi miktarı da o kadar yüksek olur.

Dış/iç sıcaklık farklılıklarından dolayı film aracılığıyla gerçekleşen ısı transferinin ölçümüdür. U-değeri ne kadar düşük olursa ısı transferi o kadar azdır. Performans verilerinin kullanımında ısı yönetimi için düşük U-değeri tercih edilir.

Güneş tarafından yayılan görünmez, güçlü dalga boyları (ışıktan kısa, X ışınlarından uzun); UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç çeşide ayrılırlar. UV-B güneş yanığına neden olur ve uzun süreli maruz kalınması cilt kanserine neden olabilir. Cam filmleri ultraviyole ışığın camdan geçişini neredeyse %100 oranında engeller. Panorama cam filmleri, Cilt Kanseri Vakfı tarafından onaylanmış ürünlerdir.

Polyester film, büyük bir metal vakum odası içerisinde suyla soğutulan bir ruloya sarılır. Genellikle alüminyum olan metal, filmin soğuk yüzeyi üzerine doğru buharlaştırılır.

Cam sistemi tarafından soğurulan görünür ışık miktarıdır; yüzdelik olarak ifade edilir.

Cam sistemi tarafından yansıtılan görünür ışık miktarıdır; yüzdelik olarak ifade edilir. Yüksek VLR oranları, daha iyi parıltı kontrolü sağlar. Görünür ışık yansıtırlık derecesi yüksek olan filmler genellikle daha yansıtıcı ve/veya daha koyudur.

Cam sisteminden geçen görünür ışık miktarıdır; yüzdelik olarak ifade edilir. VLT derecesinin düşük olması, parıltı kontrolü için daha iyi bir durumken yüksek derecede geçirgenlik, doğal ışığın korunması için kullanılır.

Camın daha iyi tutturulması için kullanılan bu yöntemle güvenlik filmi, yapı yalıtıcısı, silikon yapıştırıcı (kalafat benzeri) kullanılarak pencere çerçevesine yerleştirilir. Güvenlik filmi önce gündüz montajı şeklinde cama monte edilir ve daha sonra bir yapı yalıtıcısı ile çerçeveye tutturulur. Yapı yalıtıcısı olarak, oldukça yaygın bir ürün olan Dow 995 kullanılır. Yalıtıcı filmin dört kenarına da uygulanır; film ve çerçeveyi birbirine tutturmak için filmin üzerine denk gelir ve çerçeveye temas ettirilir. Bu yönteme kimyasal bağlantı sistemi adı da verilir.