LEED KREDİSİ

Solar Gard standart camları yüksek performanslı pencerelere dönüştürür

LEED Kredisi Kazanma

 

LEED Kredisi Kazanma
ABD yeşil Bina Konseyi (USGBC) aracılığıyla LEED sertifikasyonunu takip ederseniz hedeflerinize ulaşmak için birçok seçenek keşfedeceksiniz demektir. Solar Gard cam filmi, LEED Kredileri kazanmanıza doğrudan yardımcı olacak kanıtlanmış bir enerji tasarrufu ürünüdür. Aşağıda, LEED kredileri kazanmak amacıyla kriterlerin karşılanmasına yönelik olarak güneş kontrollü cam filminin uygulanabileceği standart dahilinde altı kategori verilmiştir.

LEED sertifikasyonuna başvuran yeni ve mevcut tüm binalar, EPA ENERGY STAR®’nın derecelendirmesine göre en az 60 puan almalıdır. Minimum enerji performansı sertifikasyonu, binanın elektrik faturalarının, masrafının ve kullanımının, iyileştirmeler sağlanmadan önce sunulmasını ve belirli bir bina türü ve işlevi için belirli enerji azaltma hedeflerinin EPA ENERGY STAR derecelendirmesine yönelik ilkelere göre karşılanmış olmasını gerektirmektedir.

Cam filminin enerji tasarrufu avantajları, şirketlerin 60 puanlık bir başlangıç derecelendirmesi almasını sağlayabilir ve ayrıca taban değerler karşılandıktan sonra ek LEED kredileri de sağlayabilir. Güneş enerjisi tasarrufu sağlayan cam filmi, Mevcut Binaların Sertifikasyonu için LEED kapsamındadır. USGBC’nin web sitesi aracılığıyla erişilebilen Mevcut Binalar için USGBC LEED Referans Rehberi versiyon 2.0’da ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

LEED Kredilerinizi Optimize Edin

 

LEED sertifikasyonuna başvururken cam filminden faydalanmaya yönelik çok sayıda olanak vardır. Bazı kategoriler birbiriyle çelişiyor gibi görünse de fırsatları bir bütün olarak görmek ve binanız için en fazla etkiyi sağlayacak alanlara başvurmak önemlidir. Solar Gard, farklı VLT’lere ve ısı engelleme özelliklerine sahip çeşitli cam filmleri sunmaktadır. LEED sertifikasyon gereklilikleri doğrultusunda binanızı ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarını analiz etmeniz, binanız için en iyi filmi veya film gruplarını seçmenize yardımcı olacaktır.

Cam Filmi Nasıl LEED Kredileri Kazanır

1. Enerji Performansı Kredileri

EPA ENERGY STAR derecelendirmesinin sertifikasyon için gerekli gördüğü 60 puanı geçen binalar, ilave enerji verimliliği iyileştirmeleri aracılığıyla 10 LEED kredisine kadar kredi alabilmektedir (LEED E&A Credit #1). Aşağıdaki tablo, ilave enerji verimliliği iyileştirmelerine dayalı olarak mevcut bir bina için kazanılabilecek LEED puanlarını göstermektedir. Çevreye ve monte edilen filme bağlı olarak cam filminin enerji verimliliği iyileştirmelerinde tek başına sağlayabileceği LEED puanlarının sayısı, bir ile dört arasında değişmektedir.

2. Işık Kirliliğinin Azaltılmasına Yönelik Kredi

Işık kirliliğinin azaltılması “Sürdürülebilir Sahalar” dahilinde Credit #7 kapsamındadır. “Işık tecavüzü”, bina içerisinde kullanılan ışıklandırmanın civardaki dış çevrede belirli düzeylerde görünür olması durumunda gerçekleşir. Bu LEED kredisini alabilmek için iç ışığın büyük bir kısmının, bina içerisinde kalması gerekmektedir. Tüm ışıklar kapalıyken dışarıda aydınlık ölçümü yapılır ve aynı ölçüm daha sonra tüm ışıklar açıkken yapılır. Dışarıdaki aydınlık düzeyi, “ışıklar açıldığında” %10’dan daha fazla artmazsa LEED kredisi verilir.

Güneş kontrollü cam filminin monte edilmesi, pencereler aracılığıyla görünür ışık ilerimi (VLT) miktarının azalmasını sağlar. Cam filmlerinin sağladığı görünür ışık iletimi düzeyleri farklılık göstermektedir; düşük VLT oranlarına sahip filmler, binadan çıkan ışık miktarını büyük ölçüde düşürür. Film seçerken önceden olası ışık tecavüzü miktarını göz önünde bulundurunuz ve kafanızda belirli bir hedef için belirli filmleri seçin. Örneğin Paslanmaz Çelik 50, bir pencereden çıkan ışık miktarını yarı yarıya keser.

3. Parıltı Azaltma Kredisi

Çevresel Kalite (EQ #8.2) kategorisi kapsamında “ışığın doğrudan geçişinin, bina içerisindeki insanların normal eylemlerine engel olduğu durumlarda tüm pencereler için parıltı kontrol özelliklerinin sağlanması” için kredi kazanılabilir. Bu, “ışık tecavüzüne” ilişkin Sürdürülebilir Sahalar Kredisi 7’deki ışık kirliliği gerekliliğiyle bağlantılı olarak işleyen bir hedeftir. Bu gereklilik, bina içerisindeki insanların parıltısız aktivite için duyduğu gereksinimleri karşılamaya yetecek kadar düşük VLT oranlarına sahip cam filmlerinin monte edilmesiyle yerine getirilebilir. Örneğin, ışık tecavüzünü azaltan Paslanmaz Çelik 50, parıltı azaltma avantajını da ilaveten içerecektir. Bu filmi kullanmak, bilgisayar ekranlarındaki istenmeyen parıltıları ortadan kaldırabilmekte ve içeride parıltısız bir ortam sağlayabilmektedir; böylece tek bir uygulamada “hem ışık tecavüzü hem de parıltı azaltma” kredilerine talip olabilirsiniz.

4. Termal Konfor

Sertifikasyon programının EQ 7.1 kısmı kapsamındaki seçeneklerden birisi de bir LEED Kredisi için termal konforunu artırıp idame ettirmektir. Performans ölçümleri Amerikan Isıtma Topluluğu, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri (ASHRAE) Standard 55-2004 ile aynıdır. ASHRAE 55-2004, bir mekanı içerisinde yaşayanlar için termal olarak uygun düzeyde konforlu olarak belgelemek için gerekli görülen şartları belirten bir termal konfor standardıdır. Kredi, sıcaklık kaydı verileri ile uyumluluğun gösterilmesi (#7.6.2.2) veya bina sakinlerinin %80’inin bina ikliminde kendilerini konforlu olarak gördüklerini gösteren bir anket uygulaması (#7.6.2.1) yoluyla kazanılabilir. Bu, “yerel konforsuzluğun” azaltılmasını (#5.2.4) ve zamanla sıcaklık değişmelerinin düşürülmesini (#5.2.5) içerir.

Saf pencereler aracılığıyla iletilen güneş ısısı genellikle yerel konforsuzluğun sebebini teşkil etmektedir. Sakinlerin aşırı sıcak veya kızgınlıklar hakkındaki şikayetleri, yüksek performanslı ve güneşi engelleyen cam filmleri tarafından tamamıyla ortadan kaldırılabilir (kısım #5.2.4’te değinildiği gibi). Güneş kontrollü cam filmi ısı değişmelerini zamanla azaltmada oldukça başarılıdır; bu nedenle termal konforu büyük ölçüde geliştirirler (#5.2.5’te değinildiği gibi).

5. Yenilikçilik Kredileri

Bir ila dört LEED kredisi sağlayan bir yenilikçilik kategorisi de mevcuttur; Mevcut Binalar için LEED standardı kapsamında bulunmayan bir bina geliştirme işinin binanın çevresini iyileştirdiğini göstererek bu kategoriye başvurabilirsiniz.

Cam filmi için yenilikçilik kredilerine başvurmada kullanılabilecek iki yol mevcuttur. Bunlardan biri, güneş kontrollü cam film aracılığıyla ultraviyole radyasyonun engellenmesinin sağladığı çevresel faydalara dayalı bir krediye başvurmaktır. Cam filmi, cilt hasarına ve cilt kanserine neden olan ve iç mekanda solmanın ana faktörü olan zararlı UVA ve UVB ışınlarının %99’unu veya daha fazlasını engeller. Bir diğer kredi ise, standardın Materyaller ve Kaynaklar isimli kısmında belirtildiği gibi, solma azaltma işleminin atık azaltma ve bina bakımını iyileştirmeye uygulanabilmesi halinde kazanılabilir.