LEED & BREEAM

LEED och BREEAM är globala hållbara bedömnings- och värderingsmetoder för byggnader

Fastighetssägare kan få ett högre betyg genom att använda Solar Gard fönsterfilm.

Tjäna LEED-poäng

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett allmänt använt klassificeringssystem för gröna byggnader.

Fördelarna med fönsterfilm kan hjälpa företag att tjäna poäng för att uppnå ett högre betyg baserat på följande kreditpunkter:

1. SS (Sustainable Sites – Hållbara byggnader)

 • Kredit 8: Minskad ljusförorening

2. EA (Energy & Atmosphere – Energi & Atmosfär/Luft)

 • Kredit 1: Optimera energiprestanda

3. EQ (Indoor Environmental Quality – Kvalitet Inomhusmiljö)

 • Kredit 8: Dagsljus och utsikt
 • Kredit 7: Termisk komfort

MR (Materials & Resources – Material & Resurser)

 • Kredit 1 Återanvändning av byggnad

ID (Innovation & Design Process – Innovations- & Designprocess)

 • Blockering av skadlig UV-strålning
 • Reducering av blekning minskar avfall

Tjäna BREEAM Krediter

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är en ledande hållbarhetsbedömningsmetod för byggnader.

BREEAM-klassade byggnader inkluderar även de boendes hälsa och välbefinnande.

Krediter kan tjänas med fönsterfilm under kategorierna ”Tillgångsprestanda” (Asset Performance) och ”Byggnads-/Uthyrningsförvaltning” (Building/Occupier Management):

Energi

 • Mer än 10 olika ENE-poäng

Hälsa & Välbefinnande

 • HEA 01 Visuell komfort och dagsljus
 • HEA 02 Bländningsskydd
 • HEA 03 Termisk reglering
 • HEA 08 Belysningsstyrka

Material

 • MAT-poäng på säkerhetsråd och naturliga faror

LEED & BREEAM INFORMATIONSBLAD

Ladda ner / Printa PDF (Engelska)

HAR DU ETT PROJEKT? KONTAKTA OSS GÄRNA!