Solar Gard Energianalys Programvara

Utvärdera fördelarna med fönsterfilm.

Solar Gards fönsterfilmer erbjuder en av de bästa energisparlösningar som finns för din fastighet. De kan monteras snabbt och professionellt och gör att du kan uppnå dina energimål snabbare.

Med hjälp av Solar Gard Energy Toolbox kan din återförsäljare uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning baserat på ditt filmval. Rabatter och skatteavdrag kan dras av från anskaffningskostnaderna, vilket gör att du går med vinst tidigare. De långsiktiga besparingarna och den ökade bekvämligheten varar i många år.

Du bör utvärdera vilken film som passar för ditt projekt och studera de olika prestandaspecifikationerna när du väljer film. Solar Gard Energy Toolbox hjälper dig att beräkna dina energibesparingar och ge dig de data du behöver samt rekommendationer för filmmontering.


Byggnadsinformationsmodellering

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en sofistikerad process för energianalys som simulerar de energibesparingar som montering av fönsterfilm kan skapa. BIM ger en lönsamhetsprognos för fönsterfilmprojekt innan filmen monteras, så att du kan känna dig säker på att energibesparingarna faktiskt uppnås.

 

Programvara
Solar Gard Technical Services har skapat en programsvit för BIM-simulering som kan skapa energianalyser för en mängd olika byggnader, från små kontor till stora och komplexa kommersiella fastigheter. För att uppnå största möjliga noggrannhet väljs program ut individuellt för varje projekt baserat på byggnadens typ, storlek och form och dess fönster och fasader.

Toolbox tjänster

Solar Gards tekniska support har omfattande erfarenhet och kunskap inom energiområdet. Bland teamets meriter återfinns IWFA-certifiering, LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) samt erfarenhet av tester och energisimuleringar. Tekniska supportteamet kan erbjuda dig många tjänster, inklusive:

 • BIM-simuleringar
 • Rekommendationer om det mest lönsamma och effektiva sätttet att hantera energiprojekt
 • Uppdaterad information om energilagstiftningen:
  • Återbäringsprogram
  • Rabatter från allmännyttan
  • Nationell lagstiftning såsom EPAct
  • U.S. Green Building Council’s LEED-poäng vid fönsterfilmsmontering

Industristandarder BIM
Solar Gards tekniska team arbetar med pålitliga och av branschen godkända standarder vid alla sina beräkningar. Beräkningsmodellerna DOE-2 och ASHRAE 90.1 ligger till grund för all Solar Gard byggnadsinformationsmodellering.

Processer
Om du till vill göra BIM-analys för att motivera din investering i fönsterfilm, kan du beställa en sådan av din närmaste Solar Gard-återförsäljare. För att kunna lämna en komplett analys ber vi dig uppge följande information:

 • Byggnadens läge och placering i förhållande till väderstrecken (N, S, Ö, V)
 • Antal våningar och personer som uppehåller sig i huset
 • Väggarnas, golvens och takets typ och konstruktion
 • Den glasyta som finns på varje fasad samt procent skuggning av fönster från markiser, träd, m.m.
 • Uppvärmning och typ av luftkonditionering, inklusive information om effekt och verkningsgrad
 • Placering av ventiler och termostater samt inställningar

Tekniska teamet väljer sedan ut lämpliga resurser och verktyg för att skapa simuleringen. Vid vissa omständigheter kan olika scenarier ställas upp för olika valmöjligheter.

Eftersom det numera snarare är regel än undantag med lönsamhetsprognoser för kommersiella fastighetsprojekt, bör du överväga att använda Solar Gard Energy Toolbox för att förkorta godkännandeprocessen eller för att uppfylla kraven på skatteavdrag eller rabatter för energibesparande fastighetsfilm.