CERTIFIKATIONER SÄKERHETSFILM

Syftet med dessa standarder är att mäta säkerhetsegenskaperna hos glasmaterial som framtagits för att minska eller minimera skärsår eller punkteringsskador när glaset krossas genom mänsklig kontakt. Solar Gard Armorcoat®-säkerhetsfilmerna uppvisade utmärkta resultat vid tester mot dessa standarder. Solar Gards säkerhetsfilmer kan appliceras på redan befintligt, anlöpt (floatglasmetoden) eller värmeförstärkt glas för att uppfylla standarderna för säkerhetsglas. Välj den kombination av film och glas som bäst uppfyller kravet.

Solar Gard Armorcoat® 4 mil

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Armorcoat® 11 mil

Solar Gard Graffitigard™ 6 mil

Solar Gard Weathering

Syftet med dessa testmetoder är att bedöma reaktionen hos glasrutor och glassystem vid luftstötsbelastning. En prestationsgrad anges för att beskriva glassystemets reaktion utifrån explosionens storlek och närhet. Solar Gard Armorcoat®-säkerhetsfilmerna har testats mot dessa standarder och har uppvisat en förmåga att minska risken för skador till följd av flygande glassplitter och skräp. Välj den kombination av film och glas som bäst uppfyller kravet.

Solar Gard Armorcoat® 4 mil

Solar Gard Armorcoat® 7 mil

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Armorcoat® 14 mil

Solar Gard Panorama 8 mil

Syftet med att testa reaktionen vid brandpåverkan är att avgöra om en byggnad bidrar till spridningen av en brand. Vissa kriterier för brandreaktioner kan innefatta en lågas spridningshastighet, antändbarheten vid exponering av värme, graden av värme, rök, giftiga gaser och/eller brinnande droppar/partiklar osv. Byggnadsmaterial måste ofta testas mot den här typen av standarder för att utvärdera prestandan hos dessa material när de utsätts för värme och brand. Solar Gard Armorcoat®-säkerhetsfilmer i tjockleken 8 mil har testats mot dessa standarder och har visats vara ett säkert byggnadsmaterial som inte bidrar till brand.
(Obs: dessa standarder är inte desamma som standarderna för brandsäkerhet, vilka mäter tidslängden för hur länge en produkt kan motstå en brand.)

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Solar Gard Panorama 8 mil

Syftet med dessa standarder är att utvärdera prestandan hos slagtåliga material när de utsätts för påverkan av små och stora projektiler följt av cykliska tryckvariationer som simulerar kraftiga vindar vid hårt väder. Dessa glassystem är utformade för att skydda mot skador och vattenintrång vid hårt väder. Ett glassystem inkluderar glasruta, karm, förankringssystem samt tätningar om den testade produkten inte täcker upp hela öppningen, som till exempel stormluckor. Solar Gard Armorcoat® 8 mil säkerhetsfilm har testats mot dessa standarder på 3/16″ härdat glas med ett kemiskt förankringssystem på vanliga, kommersiella aluminiumkarmar. 

(Obs: detta innebär inte att filmen och förankringssystemet är godkända enligt normen. Ett godkännande enligt normen kan bara ges till ett komplett fönstersystem och inte för produkter som bara förbättrar funktionen hos fönsterglaset.)

Solar Gard Armorcoat® 8 mil

Syftet med inbrottsskyddtester är att mäta motståndskapaciteten hos byggnadsmaterial och fönsterrutor. Dessa material utsätts för olika stora krafter från olika föremål från små handverktyg till motorverktyg. Dessa föremål, upprepade antal slag och tid används för att avgöra vilken prestationsgrad det testade materialet ges. Solar Gard Armorcoat® 14 mil säkerhetsfilm har testats mot dessa standarder och har uppvisat en förmåga att motstå en viss nivå av inbrott.

Solar Gard Armorcoat® 14 mil

I nuläget finns inga normer som specificerar prestandan hos glassystem som utsätts för seismiska aktiviteter. Tester har gjorts för att mäta prestanda hos glas vid sådan aktivitet och de består i huvudsak av att glassystemet skakas för att sedan mäta graden av nedfall från glaset. Applikation av Armorcoat® säkerhetsfilm minskar självklart graden av nedfall som uppstår när glaset krossas avsevärt. Följande rapport visar detaljerna för en specifik serie av tester och prestanda hos filmerna på sidan 72.

HAR DU EN IDÉ? VI ÄR GÄRNA ETT BOLLPLANK FÖR DIG