WSP3 Plus

WSP3 Plus skyddsfilm

En vindruta i gott skick är avgörande för säkerheten och det är viktigt att du behåller den i gott skick. Att köra med en skadad eller sprucken vindruta kan utsätta både dig och dina passagerare för risker. Sprickor och skador från åverkan, stenskott eller annat din bilruta utsätts för i trafiken kan vara nog så irriterande men sanningen är den är att skador på vindrutan måste undvikas till varje pris just för att bilens stabilitet i mångt och mycket beror på vindrutans stabilitet. Med WSP3 PLUS blir körningen säkrare och du kan hålla kostnaderna för glasbyten eller stenskottslagning under kontroll.
Ladda ner broschyr

Ett självklart val! Vår innovativa Solar Gard® WSP3 PLUS skyddsfilm skyddar din bil där det betyder mest – din vindruta!