WSP3 Plus

WSP3 Plus skyddsfilm

En vindruta i gott skick är avgörande för säkerheten och det är viktigt att du behåller den i gott skick. Att köra med en skadad eller sprucken vindruta kan utsätta både dig och dina passagerare för risker. Sprickor och skador från stenskott eller annan åverkan på din bilruta i trafiken kan vara nog så irriterande men skador på vindrutan bör undvikas till varje pris då bilens stabilitet till stor del är beroende av vindrutans stabilitet.
Kör säkrare med WSP3 PLUS och minska kostnaderna för glasbyten eller stenskottslagning!
Ladda ner broschyr

Ett självklart val! Vår innovativa Solar Gard® WSP3 PLUS skyddsfilm skyddar din bil där det betyder mest – din vindruta!