Artikel: SOLSKYDDSFILM – Ett klimatsmart komplement till glas?

[Artikel i Tidningen Husbyggaren]

Schismen mellan glas och film går djupt men med gemensam utgångspunkt i termisk komfort diskuterar sig Oskar Storm, Teknisk Specialist, Glas på Saint-Gobain Sweden AB och Niklas Falck, Marknadschef på Solar Gard Saint-Gobain Nordic fram till solskyddsfilmens möjligheter att bidra till kontroll av ljusinsläpp och värmegenomgång i applikationer på glas.

”Vi i glasbranschen bör lägga till solskyddsfilmerna i vår verktygslåda”, säger Oskar Storm. Solskyddsfilm har ett försumbart koldioxidavtryck jämfört med isolerruta – klimatsmart!

Läs artikeln här >


Vi tipsar om tidningen www.husbyggaren.se!

Comments