Skyddsfilm för Polykarbonat – PC

Se nyhetsbrevet online.Klicka här!

SENTINEL PC SKYDDSFILM

EN TÅLIG OCH STARK YTBELÄGGNING!

S K Y D D A R  &  F Ö R S T Ä R K E R  P O L Y K A R B O N A T

1 → PC 4 MIL SKYDDAR
Förebyggande ytskydd som förlänger livslängden och bibehåller utseendet på plastmaterialet.

2 → PC 4 MIL FÖRSTÄRKER
Ett aggressivt adhesivsystem bildar en stark bindning till syntetiska material som förstärker och tillsammans bildar en transparent enhet.

3 → SILVER PC MINSKAR VÄRME
Reflekterar bort 88% av den totala värmeinstrålningen och både skyddar och förlänger livslängden på alla typer av plastytor.
4 → BÅDA MINSKAR BLEKNING
PC-filmerna reducerar nedbrytning och blekning av PC-materialet.

 

FINNS I TVÅ VARIANTER  
FILMENS UPPBYGGNAD

 


 

S Ä L J B L A D  →

 

Comments