Saint-Gobain Solar Gard EPD (Miljövarudeklaration)

Saint-Gobain Solar Gard har uppdaterat sin EPD för 92  fastighetsfilmer!

FÖRSTA FÖNSTERFILMSTILLVERKARE SOM UPPNÅR
VERIFIERAD EPD FÖR 92 FÖNSTERFILMER!

Saint-Gobain Solar Gard har uppdaterat sin EPD (Environmental Product Declaration) certifierad av The International EPD System®. Den innehåller 92 fönsterfilmer för byggnader (fördelade på 12 EPD:er) och inkluderar solskyddsfilmer, säkerhetsfilmer, lågenergifilmer (Low-E) – både för insides och för utsides installation (SENTINELTM) samt för design/dekorfilmer.
Denna EPD gäller för: Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien.

Solar Gards solskyddsfilmer balanserar ljustransmission med värmeavvisning, vilket hjälper till att minska energiförbrukningen och förbättra komforten både sommar- och vintertid. Solar Gard säkerhetsfilmer minskar risken för skador och personskador när ett glas krossas och ger ett ökat skydd vid kollision eller explosion eller vid försök till intrång.

Solar Gards fönsterfilmer skyddar mot solvärmeinstrålning och
kan reducera risk för skador när glas går sönder. Solar Gards solskyddsfilmer
kan även reducera driftskostnaderna och minska en byggnads klimatavtryck.

 

Läs mer och ladda ner våra EPD:er >


SAINT-GOBAIN SOLAR GARD EPDer GÄLLER T.O.M. APRIL 2028.

 


Saint-Gobain Solar Gard Press release 27 April 2023

Comments