För varmt på kontoret?!

Minska värmetopparna och få ökad komfort!

Naturligt ljus ger liv åt kontoret, men samtidigt får man
oönskad värme och obehagliga värmetoppar, med eller utan luftkonditionering. Studier visar:

90% av klagomålen som fastighetsansvariga
får gäller för höga temperaturer*
5% sänkt produktivitet utanför temperaturintervallet
17 – 28°C**
21 – 23°C är optimal temperatur för att personerna i
byggnaden ska prestera maximalt**

Solar Gard® gör skillnad!

Känn skillnaden direkt och förbättra livskvaliteten med
Solar Gards högteknologiska fönsterfilm:
3 – 6°C temperatursänkning i en kontorsbyggnad och
upp till 10°C på värmetopparna***
Blockerar upp till 82% av solenergin
Blockerar 99% av UV-strålningen 

Få behagligare temperaturer & bibehållet dagsljus!

*IFMA 
**Forskningsarbete vid Helsingfors tekniska högskola
***Solar Gard-studie, hösten 2011

Comments