WORLD GREEN BUILDING WEEK – FOKUS PÅ HÅLLBARA BYGGNADER

WORLD GREEN BUILDING WEEK – FOKUS PÅ HÅLLBARA BYGGNADER

Den 24-30 september är det World Green Building Week, en vecka som årligen organiseras av World Green Building Council för att uppmärksamma hur vi alla kan bidra till mer hållbara byggnader. På Saint-Gobain väljer vi att uppmärksamma veckan genom att lyfta några av de verktyg som vi har utvecklat med hållbarhet i fokus.  Bland annat kan vi presentera SCORE, en helt ny metodik som mäter hållbarhetsprestandan i våra byggmaterial.

Saint-Gobain har ett tydligt fokus på att utveckla mer och fler hållbara lösningar. Lagom till World Green Building Week kan Saint-Gobain

visa upp en egen utvecklad och helt ny metodik för att mäta hållbarhetsprestandan på våra byggmaterial. Vi kallar den SCORE. Denna metod utvärderar produktens prestanda över hela livscykeln inom 5 kategorier – Energi & Klimat, Hälsa, Material & Cirkulär ekonomi, Vatten och Värdeskapande lokalt – där 21 indikatorer bedöms. Till exempel tar vi hänsyn till produktens koldioxidavtryck, återvinning och om den emitterar.

Saint-Gobain valde ut Sverige som första land att testa SCORE och vi har under året bedömt våra svenska byggprodukter och börjat använda resultaten i vår innovationsprocess för att ta fram fler hållbara lösningar. Som följd av det positiva resultatet etablerar vi nu SCORE i de övriga nordiska länderna.

”SCORE är ett väldigt bra verktyg för att dela hållbarhetskunskapen mellan oss inom vår organisation”, säger Louise Röström, Sustainability Coordinator på Saint-Gobain Sweden. ”Marknadsavdelningen, Utvecklingsavdelningen och ledningsgruppen har nu enkelt tillgång till hållbarhetsprofilen för varje produkt och kan använda informationen i sin beslutsprocess”.

HÅLLBARTBYGGANDE.SE

Hållbart byggande för Saint-Gobain är att skapa bra livsmiljöer som bidrar till att förbättra människors välbefinnande och dagliga liv. Vi bidrar till detta genom att kombinera god inomhuskomfort med hållbarhet. I våras lanserades en uppdaterad och ny version av hållbartbyggande.se, ett webbaserat verktyg för våra kunder som arbetar i byggprojekt som ska miljöcertifieras. På hållbartbyggande.se finner våra kunder information om hur Saint-Gobain kan bidra i de olika certifieringssystemen. Saint-Gobain i Sverige var först ut med att lansera den nya uppdaterade versionen av webbplatsen och en internationell version kommer att lanseras av Saint-Gobain nu under World Green Building Week.

Vi fortsätter även att ta fram dokument för att stötta marknaden. Vi har under året publicerat flera nya Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) inklusive två nya system EPD:er för yttervägglösningen Silent Wall, en för vägguppbyggnad med stålreglar och en för träreglar. ”För våra kunder som genomför livscykelanalyser av byggnader kan EPDerna underlätta i det arbetet”, säger Louise.

Besök våra respektive webbsidor för hållbart byggande och SCORE och titta på de korta informationsfilmerna för att få veta mer!

HÅLLBARTBYGGANDE.SE

Comments